fy Cart

Close

Shipping am ddim 

Cod Gostyngiad $ 10 OFF $ 60: 662

Polisi Ad-dalu

Ffurflenni 
Mae ein polisi yn para am ddiwrnodau 30. Os yw diwrnodau 30 wedi mynd heibio ers eich pryniant, yn anffodus ni allwn gynnig ad-daliad neu gyfnewidiad i chi.

I gwblhau eich ffurflen, mae arnom angen derbynneb neu brawf o brynu.

Ad-daliadau 
Unwaith y bydd eich ffurflen yn cael ei derbyn a'i arolygu, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd. Byddwn hefyd yn eich hysbysu o'r cymeradwyaeth neu wrthod eich ad-daliad. 
Os cewch eich cymeradwyo, bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu, a bydd credyd yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch cerdyn credyd neu'r dull gwreiddiol o dalu, o fewn cyfnod penodol o ddyddiau.

Ad-daliadau hwyr neu ar goll 
Os nad ydych wedi derbyn ad-daliad eto, gwiriwch eich cyfrif banc yn gyntaf. 
Yna, cysylltwch â'ch cwmni cerdyn credyd, efallai y bydd yn cymryd peth amser cyn i'ch ad-daliad gael ei bostio'n swyddogol. 
Cysylltwch â'ch banc nesaf. Yn aml mae rhywfaint o amser prosesu cyn i ad-daliad gael ei bostio. 
Os ydych chi wedi gwneud hyn i gyd ac nad ydych wedi derbyn eich ad-daliad eto, cysylltwch â ni ar lfotpp@outlook.com.

Gan ddibynnu ar ble rydych chi'n byw, gall yr amser y gall gymryd eich cynnyrch cyfnewid i'ch cyrraedd chi amrywio.