fy Cart

Close

Cyllid Auto 【LFOTPP】

Gwyliau Blwyddyn Newydd Tsieina

Helo , Annwyl Syr neu Madam Rydyn ni ar wyliau hir rhwng Ionawr 20fed a Chwefror 2il. Fe allech chi archebu yn normal. Bydd y llongau yn cychwyn ar Chwefror 3ydd. Os ydych... Darllenwch mwy

Mae ZapGo yn lansio batri carbon-ion i gyflymu gwefru cerbydau trydan erbyn amseroedd 100

Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, technoleg platfform ïon carbon perchnogol (C-Ion) ZapGo yw sylfaen y batri newydd. O'i gymharu â'r dechnoleg batri bresennol, mae'r dechnoleg yn fwy diogel ac yn rhatach .... Darllenwch mwy
ZapGo launches carbon-ion battery to accelerate electric vehicle charging by 100 times | LFOTPP

Mae uwchraddio defnydd yn gyrru galw'r farchnad, mae marchnad y diwydiant mewnol modurol yn parhau i ehangu.

Mae'r tu mewn modurol yn cyfeirio'n bennaf at y cynhyrchion modurol a ddefnyddir wrth addasu'r tu mewn i'r car. Mae gan y rhan hon o'r cynnyrch briodweddau addurnol penodol, ac mae hefyd yn cynnwys ... Darllenwch mwy

Rhestr gwerthu ceir moethus yn Tsieina ym mis Gorffennaf: Mercedes-Benz yn ennill Lexus super Cadillac

Er bod marchnad ceir gyffredinol Tsieina wedi crebachu am 13 mis yn olynol, mae gwerthiannau yn y farchnad ceir moethus yn parhau i fod yn gryf. Yn eu plith, mae'r gystadleuaeth BBA yn y safle llinell gyntaf yn dod yn fwyfwy ... Darllenwch mwy
Luxury car sales list in China in July: Mercedes-Benz wins Lexus super Cadillac | LFOTPP
In 2018, the scale of automotive interiors continues to increase, and individualization and customization become the trend [Photos] | LFOTPP

Yn 2018, mae graddfa tu mewn modurol yn parhau i gynyddu, ac mae personoli ac addasu yn dod yn duedd [Lluniau]

Mae graddfa tu mewn modurol yn parhau i gynyddu, ac mae cysur yn dod yn bryder mawr Mae cynhyrchion mewnol modurol yn bennaf yn cynnwys paneli offer, trimiau drws, blychau arfwisg, gwarchodwyr piler, carpedi, canopïau, aer ... Darllenwch mwy

Nid yw gwerthiannau ceir newydd yn gwneud arian, mae gwerthwyr yn defnyddio eu hymennydd

Ffi gwasanaeth cyllid awto: Ble mae "rheolau cudd" y diwydiant? Yr wythnos diwethaf, cychwynnodd Sioe Auto Shanghai 2019. Er bod ceir newydd yn cael eu casglu, mae brandiau ceir mawr wedi dangos cynhyrchion newydd ... Darllenwch mwy
New car sales don't make money, dealers use their brains | LFOTPP
What is the outlook for the auto finance industry? What are the benefits of the major auto finance companies? | LFOTPP

Beth yw'r rhagolygon ar gyfer y diwydiant cyllid auto? Beth yw manteision y prif gwmnïau cyllid ceir?

Mae'r diwydiant cyllid ceir bellach yn fwy na chwmni cyllid ceir yn unig. Yn ystod blwyddyn neu ddwy ddiwethaf, mae wedi ehangu o fod yn gwmni cyllid ceir traddodiadol yn unig ... Darllenwch mwy

Dadansoddiad o'r farchnad stoc: gwers ymchwil stoc Automobile!

Astudiais y diwydiant ceir am bron i ddwy flynedd a gweld fy mod wedi cael elw negyddol ar fy mhortffolio. Yn y triliynau o ddoleri yn y diwydiant ceir, mae ... Darllenwch mwy
Stock market analysis: the lesson of automobile stock research! | LFOTPP